Forskningsprojektet

​Samspillet mellem de fysiske, mentale og emotionelle færdigheder - med lyden som måleinstrument – en arbejdsmetode
- opstod efter flere års kamp i mit erhverv som operasanger, pga. en skade i ryg og skulder i forbindelse med en togulykke i 1989, og en deraf følgende præstationsangst.
Efter at have udforsket fysikkens mange muligheder for vedvarende at støtte en professionel operaklang, fandt jeg frem til en metode, som lettede ikke bare stemmens funktioner, så jeg kunne opretholde mit erhverv, men som også influerede på mange andre dele af de mentale og følelsesmæssige kræfter.
Ved korrekt at understøtte en stor stemmeklang, som kræver stor åbenhed i brystkasse, hals, svælg og i hovedets resonansområder, - fandt jeg en psykisk befrielse i dagligdagen.

Mentalt

Befrielse af spændinger i hoved og halsområdet – og en efterfølgende motion af de tilknyttede vener, arterier og muskler, giver en ekstraordinær stærk forøgelse af fokuseringsevnen, og evnen til at øjne nye muligheder, skabe nye ideer og ikke mindst – det frigør de tanker, der måtte have sat sig fast i en bestemt retning. Med andre ord, snævertsynethed i større eller mindre grad, kan erstattes af det brede perspektiv uden at behøve at miste detaljen.

Følelsesmæssigt

Brug af den kraftige støtte i ryg stimulerer på det følelsesmæssige plan selvværd, og refleksstøtten stimulerer selvtilliden. Refleksstøtten er med til at illiminere præstationsangst og er en stor hjælp, i forbindelse med ”sommerfugle i maven” før en vigtig tale. De psykiske barrierer man bringer med sig i forhold til andre mennesker, bliver langsomt nedbrudt i det tempo, man selv vælger.

I stedet for at blive udsat for ikke at kunne klatre i træer og få nederlag (Vildmarkskurser) har man mulighed for at overskride en stor del af sine egne indre grænser, i en tryg atmosfære, hvor man hele tiden har plads til at optage informationen i det tempo, man vil være med til.
En frigørelse af indre barrierer giver plads til det egentlige jeg, dvs. autenciteten bliver synlig, og frygten for andre mennesker forsvinder.

Fysisk

Fysikken trænes til at fungere bedre, og koordinationen mellem højre og venstre side stimuleres til at blive brugt mere ligeligt. Kombinationen af simple strækøvelser sammen med den vedvarende kraft til at understøtte og afspænde de eksakte muskelgrupper giver en større bevidsthed omkring kroppens egentlige funktion i dagligdagen, og udvikler menneskets respekt for brugen af dets mest trofaste hjælper – ens krop.

Dette sammenspil udvikles i min metode ved hjælp af stemmens klang og udtryk. Det er operasangerens arbejdsteknik som er håndværket. Men denne samlede udgave er mere vidtrækkende end ren og skær sangteknik eller stemmetræning, da den virker ind på det enkelte individs personlige styrke og stimulerer opmærksomheden i forhold til samarbejde med andre.

Lyden som måleinstrument

Hvorfor sangen er vigtig i denne sammenhæng, er, fordi stemmen bliver udsat for den mest ekstreme form for lyd, nemlig det vedvarende råb. Opera er faktisk nærmest sungne råbelyde, der er kraftigt understøttet, og denne ekstreme lyddannelse, kan kun fungere, hvis man gør brug af stor mental vilje og koncentration. Men stemmen forbliver intakt, og musklerne trænes til at forstærke og holde lyden stor i længere tid.

​Vi ved i dag, at det har en psykisk indvirkning, når man råber sin frustration ud, og de mennesker, der benytter sig af højlydte skænderier, føler, ”de kommer af med følelsesmæssigt tryk” – problemet er bare, at det har en meget voldsom effekt på andre, at give udtryk for følelser af negativ art gennem kraftig lyd. For kraftig lyd kan være meget provokerende for andre mennesker. Derfor er der indarbejdet i min metode, at træningen med stemmen kun kan fungere med neutral eller positiv ladning.

Når man træner en klassisk metode (med fortrinsvis harmoniske forløb, rent melodisk) udvikles det indre øre i retning af, at lytte efter harmoniske tonaliteter. Det er dette, der menes med neutral eller positiv ladning.

​Denne form for koncentration er ikke mulig, hvis man er vred eller nedtrykt, - så er det fysikken, der skal hjælpe med at ”løfte én ud af følelsen”.

Men arbejdet med de harmoniske forløb stimulerer forbindelsen mellem øre og stemme, og udvikler opfattelsen af andres meddelelser, og udvikler lydhørheden overfor forskelligheder i budskaber. På denne måde kan denne træning forhindre diverse misforståelser i kommunikationen mennesker imellem.

​En ekstra gevinst er at man træner sin intonation – dvs. man begynder at synge rent.