Samspillet mellem fysiske, mentale og emotionelle færdigheder. Gennem en professionel operasangers teknikker og erfaringer, lærer du at opøve evnen til fleksibilitet og til at tilpasse dig de givne omstændigheder. Du lærer at gennemføre planlagte opgaver med ro og overblik. Arbejdsmetoder med blandt andet lyden som måleinstrument bruges her til koordinering og styrkelse af færdighederne. Lyd fungerer kun på energi med neutral eller positiv ladning.

Gennem teknisk, bevidst vejrtrækning samt ved tale– og sangøvelser, vises vej til potentielle udviklingsmuligheder til afbalancering og konstruktiv forvaltning af stressrelateret energi.