3 moduler der tilsammen ruster dig til at finde styrke, effektivitet og blive i stand til at formidle dit budskab, på en måde så det virkelig fænger.

​Hvad er dit budskab?

Du finder frem til, hvad der virkelig motiverer dig. Du får lejlighed til at fokusere på, hvordan du ønsker at fremtræde. Med Enneagrammet som redskab opnår du større forståelse for andre menneskers måde at opleve verden på. Du bliver mere bevidst om, hvordan dit budskab skal formidles til forskellige mennesketyper.

Gør budskabet lettere forståeligt

Svært og komplekst stof kan formidles på en måde, så andre kan forstå det. I dette modul lærer du hvordan. Du lærer at holde en levende præsentation, og gennemskue hvilke hjælpemidler der er nødvendige. Du opnår at holde folk interesseret i dit budskab.

Udnyt hele dit potentiale

Brug din stemme, brug din krop - bliv hørt og forstået. Du lærer at udnytte en større del af dit naturlige potentiale, uden at blive drænet for energi, ved hjælp af operasangerens teknisk bevidste vejrtrækningsmetode. Operasangerens stemmetræning - og sangteknik giver dig gevinsten ved at stemmen bliver ikke træt, og du opnår den naturlige gennemslagskraft, som får folk til vedvarende at lytte til dit budskab.